0902.601.689

Browsing: Fraser Centrepoint Limited

Công ty bất động sản hàng đầu Singapore

Fraser Centrepoint Limited (FCL) là một trong những công ty bất động hàng đầu của Singapore, hoạt động kinh doanh bất động sản trên các thị trường được lựa chọn như Singapore, Úc, Anh, Trung Quốc và Đông Nam Á.

FCL đầu tư, phát triển và quản lý những dự án bất động sản được giải thưởng thông qua các đơn vị kinh doanh chiến lược, tập trung vào khu dân cư, trung tâm thương mại, các ngành công nghiệp nhà đất.

Phục vụ khách hàng trên toàn thế giới

FCL vừa là chủ sở hữu vừa hoạt động điều hành kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ khách sạn với hệ thống các căn hộ và khách sạn tại hơn 80 thành phố khắp Châu Á, Châu Úc, Châu Âu và Trung Đông. Qua nhiều năm, FCL đã nâng cao hiểu biết về các hoạt động kinh doanh cốt lõi.

FCL nổi bật bởi một mục tiêu chung trên tất cả thị trường

Phát triển những sản phẩm thật hữu ích để phục vụ tất cả mọi người. nơi người trẻ và người già có thể sống, làm việc và vui chơi cùng nhau.

FCL tự hào về sự đóng góp của mình đối với các thành phố mà FCL hiện diện; Từ việc cung cấp nhà ở cho gia đình và chỗ ở cho khách du lịch đến các không gian hiệu quả cho phép các doanh nghiệp phát triển mạnh và các trung tâm thương mại phục vụ nhu cầu của cộng đồng địa phương.