0902.601.689

Browsing: CapitaLand

Giới thiệu chủ đầu tư & đối tác phát triển dự án

CapitaLand là một trong những tập đoàn bất động sản lớn nhất Châu Á. Được niêm yết với trụ sở chính tại Singapore,  là công ty đa quốc gia với các lĩnh vực hoạt động chính bao gồm bất động sản và quản lý quỹ đầu tư bất động sản ở hai thị trường chính là Singapore và Trung Quốc.

các dự án của capitaland

Các dự án của CapitaLand tại Việt Nam

Danh mục đầu tư bất động sản đa dạng bao gồm nhà ở, văn phòng, trung tâm thương mại, căn hộ dịch vụ và khu phức hợp. CapitaLand cũng là một trong những quỹ đầu tư bất động sản lớn nhất Châu Á.

Sở hữu những dự án bất động sản điển hình, với kinh nghiệm vững mạnh, thiết kế tiêu chuẩn cùng năng lực xây dựng, chiến lược quản lý quỹ hiệu quả và mạng lưới thị trường rộng khắp nhằm mang lại dịch vụ và sản phẩm bất động sản tốt nhất.

các dự án đã triển khai

Các công ty thành viên của CapitaLand đã được niêm yết gồm có:

  • Ascott Residence Trust – Quỹ tín thác bất động sản về căn hộ dịch vụ quỹ đầu tư đầu tiên của châu Á lớn nhất thế giới
  • CapitaLand Commercial Trust – Quỹ tín thác bất động sản về thương mại được niêm yết đầu tiên ở Singapore
  • CapitaLand Mall Trust – Quỹ tín thác bất động sản đầu tiên và lớn nhất bởi thị trường vốn hóa và qui mô tài sản tại Singapore.
  • CapitaLand Malaysia Mall Trust – Quỹ tín thác bất động sản tập trung vào mảng Khu phức hợp mua sắm với một danh mục đầu tư đa dạng hóa về doanh thu và về vị trí địa lý
  • CapitaLand Retail China Trust – Quỹ tín thác bất động sản bán lẻ Trung Quốc đầu tiên ở Singapore.

Các dự án đang có: